รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หัวเรื่อง 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 -- พระราชกรณียกิจ. I. ชื่อเรื่อง.
เลขทะเบียน 12161
เลขที่เรียกหนังสือ 923.1593 ส6ป ฉ.1 2550
ปีที่พิมพ์ 2550
สาระสังเขป หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอย
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 0 3
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดง E-book    ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ