รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง 4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หัวเรื่อง 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-. 2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. I. ชื่อเรื่อง. 179 หน้า.
เลขทะเบียน 12636
เลขที่เรียกหนังสือ 923.1593 ส6ส ฉ.1 2556
ปีที่พิมพ์ 2556
สาระสังเขป หนังสือรวบรวมผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4,350 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนา
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 0 3
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดง E-book    ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ