รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หัวเรื่อง 1. เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ --พระราชกรณียกิจ. 2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- -- พระราชกรณียกิจ. 3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 4. การพัฒนาการเกษตร--ไทย. 5. พระราชดำรัส. 6. พระบรมราโชวาท. 7. พระราชดำริ. I
เลขทะเบียน 12989
เลขที่เรียกหนังสือ 929.709593 ส6ห 2558
ปีที่พิมพ์ 2558
สาระสังเขป
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 3 ก.ย. 58
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดง E-book    ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ