รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
ชื่อผู้แต่ง อำพล เสนาณรงค์, องคมนตรี
หัวเรื่อง 1. เกษตรทฤษฎีใหม่ -- ไทย. 2. การบริหารพัฒนา -- ไทย. 3. การพัฒนาการเกษตร. 4. โครงการพัฒนาการเกษตร. 5. เกษตรกรรมยั่งยืน. 6. เศรษฐกิจพอเพียง. 7. เกษตรกรรม. 8. ภูมิพลอดุลยเดช, - - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, - - 2470-. I. ชื่อเรื่อง.
เลขทะเบียน 13062
เลขที่เรียกหนังสือ 630.724 อ248ก 2557
ปีที่พิมพ์ 2557
สาระสังเขป
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 16 ต.ค. 58
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดง E-book    ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ