รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หัวเรื่อง 1.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3.พระราชดำริ 4.แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา 5.คุณภาพชีวิต 6.ชุมชน I. ชื่อเรื่อง.
เลขทะเบียน 13708
เลขที่เรียกหนังสือ 923.1593 ส6น 2548
ปีที่พิมพ์ 2548
สาระสังเขป
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 15 มี.ค 60
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แสดง E-book    ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ