รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418)
ชื่อผู้แต่ง กรมศิลปากร
หัวเรื่อง 1. ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- รัชกาลที่ 5. 2. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. I. ชื่อเรื่อง.
เลขทะเบียน 2
เลขที่เรียกหนังสือ 923.1593 ก167พ
ปีที่พิมพ์ 2555
สาระสังเขป
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 14 ส.ค. 57
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ