รายละเอียดของหนังสือ  
 
ชื่อเรื่อง ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงาน กปร.
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม / การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เลขทะเบียน 9481
เลขที่เรียกหนังสือ 923.1593 ส6ด
ปีที่พิมพ์ 2556
สาระสังเขป
สถานที่เก็บ
วันที่ลงทะเบียนหนังสือ 1 พ.ค. 56
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดาวโหลด Pdf 
สถานะหนังสือ ปกติ
ภาพปกหนังสือ