ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :      

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ค้นหาหนังสือ/วารสาร/หัวข้อข่าว
 

คำค้น
ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร/หัวข้อข่าว
หัวเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
รหัสหมวดหมู่หนังสือ
เลขเรียกหนังสือ
เลขทะเบียนหนังสือ
ปี

ค้นหาแบบรายละเอียด
 
หนังสือแนะนำ  
 
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย  
อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ 
บรรณารักษ์พูดคุย  
 

หนังสือ “ชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์ฯ” เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเสมือนตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวและภารกิจส่วนหนึ่งของผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวและและกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ที่ต้องการสื่อให้เห็นผลสำเร็จอันเป็นรูปธรรมที่จำสามารถถ่ายทอดไปยังประชาชนได้อย่างง่าย  ดังนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นดั่งบทเรียนที่บันทึกเรื่องราวภาพถ่ายอันสวยงามเพื่อเป็นประวัติศาสตร์การสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ในทุกสาขาอาชีพที่จะได้เห็นการบันทึกภาพความสำเร็จแห่งความพอเพียงที่เริ่มต้นจากการพัฒนาความยากไร้สู่ความสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ อาทิ นายสำรอง  แตงพลับ  เป็นเกษตรกรดีเด่น ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับประเทศ พ.ศ. 2551 ที่พลิกฟื้นชีวิตจากติดลบให้กลายเป็นบวกได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปี และ นายสว่าง พันธุ์วงศ์ เดิมเป็นเกษตรกรที่เข้าสู่วงจรของระบบเงินกู้เพื่อนำมาลงทุน เป็นวงจรเช่นนี้เสมอมา จนกระทั่งได้เข้ากลุ่มและนำองค์ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปรับใช้  และเริ่มหันมาปลูกพืชแบบผสมผสานและดูแลอย่างถูกวิธีตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความเป็นอยู่จึงดีขึ้นตามลำดับ ชีวิตเกิดรอยยิ้ม จนตอนนี้ชีวิตไม่มีหนี้และไม่กู้เพิ่มแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวพระราชดำริเป็นรากฐานการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเป็นเครื่องชี้นำให้สาธารณชนได้ตระหนัก และร่วมกันสานต่อพระราชดำริให้บังเกิดความมั่นคงของประเทศต่อไป....

จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

#ท่านใดสนใจสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด สำนักงาน กปร. นะคะ

หนังสือ e-Book แนะนำ

หนังสือ e-Book ทั้งหมด

 
 
 
 

หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / >>

สงวนลิขสิทธิ์ 2554 - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)